תרבות הלניסטית

כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 15] יוון ובית חשמונאי - בינגו
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 15] יוון ובית חשמונאי - פעילות סיכום
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 13] ההלזניזציה של בית חשמונאי: ימי שלטונם של אלכסנדר ינאי ושלומציון
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 9] דמויות מפתח בהתיוונות
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 9] התיוונות וגזירות האימפריה ההלניסטית
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] התרבות ההלניסטית הא"י אחרי מות אלכסנדר מוקדון
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] תרבות הלניסטית מול תרבות יהודית - פעילות סיכום
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] אלכסדנר מוקדון והתרבות ההלניסטית
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 7] יוון ותרבותה

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.