ברוכים הבאים!

האתר מתחדש בימים אלה ויעלה בקרוב.
התכנים הזמינים כעת:

גלויות ותגליות

שורשים: מגלים היסטוריה היא סדרת ספרי לימוד בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי־דתי בישראל, המאושר על ידי משרד החינוך על־פי תוכנית הלימודים החדשה

בשבילי האזרחות

"בשבילי האזרחות" הוא ספר לימוד באזרחות, לבתי הספר העל יסודיים בישראל, המאושר על ידי משרד החינוך על־פי תוכנית הלימודים החדשה