תהפוכות חברתיות

כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
אמנציפציה חלק א - מטלת סיכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
חיבת ציון - שאלות להעמקה (חלקן ברמת בגרות)
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
רקע לשינויים במעמד המשפטי של היהודים - טבלת סיכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
השינויים בחיי היהודים בעקבות קבלת האמנציפציה - טבלת סיכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
היהודים בין השתלבות בחברה הסובבת ובין דחייה
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם - פרק 5 - הסוציאליזם
תנועות אידאולוגיות מודרניות - מבחן
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם
הליברליזם החברתי
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם
הליברליזם הפוליטי
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם
הקדמה לליברליזם
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המיכון, התיעוש והשלכותיהם - מטלת סיכום: חוברת עבודה

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.