תהפוכות חברתיות

מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
רקע לשינויים במעמד המשפטי של היהודים - טבלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
אמנציפציה חלק א - מטלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם - פרק 5 - הסוציאליזם
תנועות אידאולוגיות מודרניות - מבחן
מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
לאומיות - דף עבודה בשילוב סרטונים
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
חיבת ציון - שאלות להעמקה (חלקן ברמת בגרות)
מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המיכון, התיעוש והשלכותיהם - מטלת סיכום: חוברת עבודה
מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
השלכות המהפכה התעשייתית על המדינה
מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
השינויים בחיי היהודים בעקבות קבלת האמנציפציה - טבלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המעמדות החדשים שנוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית
מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
הקדמה להמהפכה התעשייתית

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.