רפורמים

כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
מתנגדים לציונות - טבלת סיכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 12 - תנועות וזרמים דתיים במאה ה-19 וה-20
זרמים ביהדות
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 12 - תנועות וזרמים דתיים במאה ה-19 וה-20
זרמים ביהדות - מטלת סיכום בקבוצות
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 12 - תנועות וזרמים דתיים במאה ה-19 וה-20
זרמים ביהדות כתגובה לאמנציפציה - טבלת סיכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 12 - תנועות וזרמים דתיים במאה ה-19 וה-20
זרמים ביהדות כתגובה לאמנציפיה - מצגת

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.