המהפכה התעשייתית

כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
השלכות חברתיות של המהפכה התעשייתית
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המיכון, התיעוש והשלכותיהם - מטלת סיכום: חוברת עבודה
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
השלכות המהפכה התעשייתית על המדינה
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המעמדות החדשים שנוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המהפכה התעשייתית: מאפיינים והשלכות
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
הקדמה למהפכה התעשייתית

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.