בית חשמונאי

לאום מקדש וספר - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 14] כתות בעם ישראל: האיסיים
לאום מקדש וספר - פרק 8 - מרד וחורבן
[שיעור 25] שלטון הנציבים הרומיים בא"י
לאום מקדש וספר - פרק 4 - יוון ותרבותה - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 15] יוון ובית חשמונאי - בינגו
לאום מקדש וספר - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 14] כתות בעם ישראל : האיסיים
לאום מקדש וספר - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 13] ההלזניזציה של בית חשמונאי: ימי שלטונם של אלכסנדר ינאי ושלומציון
לאום מקדש וספר - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 12] תהליכי ההלניזציה של בית חשמונאי: תקופת שלטונם של יוחנן הורקנוס ויהודה אריסטובלוס
לאום מקדש וספר - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 12] תהליכי ההלניזציה של בית חשמונאי - תקופת שלטונם של יוחנן הורקנוס ויהודה אריסטובלוס
לאום מקדש וספר - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטון הורדוס, יחסים ומפעלי בניה
לאום מקדש וספר - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטון הורדוס, יחסים ומפעלי בניה
לאום מקדש וספר - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטון הורדוס, יחסים ומפעלי בניה

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.