אמנציפציה

מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
אמנציפציה חלק א - מטלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
השינויים בחיי היהודים בעקבות קבלת האמנציפציה - טבלת סיכום

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.