מאגר חומרי לימוד

איזה נושא מעניין אתכם לחיפוש?

חפשו לפי ספר:

פילטר ספרים2
חפשו לפי פרק:
בחרו מתוך הרשימה
חפשו לפי פרק:
חפשו לפי תגית:
יש לבחור תגית (א'-ת')
חפשו לפי תגית:
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
הנאורות: הקדמה
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
מאפייני הנאורות
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
סיכום מאפייני הנאורות - טבלת סיכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
אינדיבדואליזם - דף צפייה רובינזון קרוזו
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
נאורות והדת: ספקנות וחילון
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
לאומיות - טבלת סיכום
תגיות: לאומיות
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
לאומיות - דף עבודה בשילוב סרטונים
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
השוואה בין המהפכה הצרפתית למהפכה האמריקנית - טבלת סכום
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
הקדמה למהפכה התעשייתית
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המהפכה התעשייתית: מאפיינים והשלכות
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המהפכה התעשייתית: השלכות על ילדים
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המעמדות החדשים שנוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
השלכות המהפכה התעשייתית על המדינה
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
המיכון, התיעוש והשלכותיהם - מטלת סיכום: חוברת עבודה
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
השלכות חברתיות של המהפכה התעשייתית
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם
הקדמה לליברליזם
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם
הליברליזם הפוליטי
כיתה י - מסורת ומהפכות - פרק 4 - התנועות האידיאולוגיות המודרניות: הליברליזם
הליברליזם החברתי

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.