מאגר חומרי לימוד

איזה נושא מעניין אתכם לחיפוש?

חפשו לפי ספר:

פילטר ספרים2
חפשו לפי פרק:
בחרו מתוך הרשימה
חפשו לפי פרק:
חפשו לפי תגית:
יש לבחור תגית (א'-ת')
חפשו לפי תגית:
מסורת ומהפכות - פרק 3 - המיכון התיעוש והשלכותיהם
השלכות חברתיות של המהפכה התעשייתית
מסורת ומהפכות - פרק 11 - תנועת ההשכלה היהודית
תנועת ההשכלה היהודית - מטלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
רקע לשינויים במעמד המשפטי של היהודים - טבלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
הנאורות: הקדמה
מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
אמנציפציה
תגיות: אמנציפציה
מסורת ומהפכות - פרק 5 - הסוציאליזם
עבודה צמוד טקסט על קרל מרכס - לתלמידים מתקשים
מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
מאפייני הנאורות
מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
השוואה בין המהפכה הצרפתית למהפכה האמריקנית - טבלת סכום
מסורת ומהפכות - פרק 2 - הנאורות
סיכום מאפייני הנאורות - טבלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 5 - הסוציאליזם
סוציאליזם וקומניזם
מסורת ומהפכות - פרק 5 - הסוציאליזם
סוציאליזם- טבלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 5 - הסוציאליזם
סוציאל דמוקרט
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
חיבת ציון ומבשרי הציונות - ניתוח מקורות חזותיים
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
מתנגדים לציונות - טבלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
אמנציפציה חלק א - מטלת סיכום
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
מנהיגי חיבת ציון - מצגת
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
מבשרי הציונות
מסורת ומהפכות - פרק 14 - ייחודו של הפתרון הציוני
מבשרי הציונות - מצגת

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.