ניצני גאולה

ספר זה עוסק בתולדות ישראל והעמים בעת החדשה, מאז המאה השמונה עשרה ועד אמצע המאה העשרים. הספר, המיועד לכתות ח' בחינוך הממלכתי דתי, סוקר את ההתפתחויות ההיסטוריות במגוון תחומים: המדיני, התרבותי, הכלכלי והחברתי, התפתחויות שיצרו את העולם כפי שהוא מוכר לנו כיום.

בין השאר נתלווה בספר אל המהפכנים הצרפתים והאמריקאים, נבין את האירועים שהתחוללו בימי המהפכה התעשייתית, נבחן את מעשיהם של הסוציאליסטים והקומוניסטים ונכיר את האירועים הקשים שהתחוללו במהלך המאה העשרים, ובהם עלייתם של המשטרים הטוטליטריים, שתי מלחמות העולם ואירועי השואה הנוראיים. נתמקד בלימוד בקורותיו של עם ישראל, עם שבתקופה הנדונה בספר זה עבר טלטלות חסרות תקדים שהשפיעו על אופיו החברתי והדתי ומעל הכול אפשרו את שובו מארבע קצוות הארץ בחזרה לארץ ישראל.

רבים טוענים כי הבנת ההווה תלויה בהכרת העבר, והדברים נכונים במיוחד בנוגע לאירועים הנדונים בספר זה. השלכותיהם של אירועים אלו, הן בנוגע לתולדות העולם והן במיוחד בנוגע לבני עמנו, משפיעות על הנעשה בעולמנו, בעמנו ובארצנו כמעט מדי יום.

אתם מוזמנים להצטייד בהרבה סקרנות ועניין וברצון להבין מקורות ולהשתתף בדיונים, לפצח חידות, לעיין בתמונות, כרזות, איורים ומפות ולזמזם שירים ומנגינות, ולצאת איתנו למסע הגדול של העם והעולם במאות השנים האחרונות.

פרקי הספר:

פרק א': סופו של המשטר הישן, המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית
פרק ב': המהפכה התעשייתית
פרק ג': המאבק לחירות
פרק ד': ירידת כוחן של המסגרות הדתיות

פרק ה': ספרד ועלייתה של המדינה הלאומית
פרק ו': צרפת ועלייתה של הלאומיות האזרחית
פרק ז': לאומיות – אימפריה וגזע

פרק ח': קהילת יהודי ברלין – זהות דתית בעידן משתנה
פרק ט': קהילת יהודי וילנה – בין זהות מעמדית לזהות לאומית
פרק י': קהילת יהודי אלג'יריה – היווצרותה של זהות מסורתית

פרק י"א: בין ישן לחדש ביישוב היהודי ה'תקס"ח-ה'תרמ"ב 1882-1808
פרק י"ב: עליית הלאומיות היהודית והתנועה הציונית

פרק י"ג: מלחמת העולם
פרק י"ד: בין המלחמות
פרק ט"ו: מלחמת העולם השנייה והשואה

פרק ט"ז: מיישובים לישוב לאומי
פרק י"ז: המדינה שבדרך
פרק י"ח: הכרזת העצמאות ומלחמת הקוממיות
פרק י"ט: דרוזים
פרק כ': מדינת ישראל – שנים ראשונות

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.