מסורת ומהפכות

מסורת ומהפכות הוא הכרך הראשון בסדרת משברים ותקומה, הנלמד בכיתה י.
הספר עוסק ביחס בין המסורת למודרנה, בתולדות בעמים ובתולדות ישראל, אפשר לתמוך במודרנה, אפשר להסתייג מהיבטים מסוימים שלה ואף מהתופעה כולה, אך אי אפשר להישאר אדיש כלפיה. השפעתה של המודרנה כה רבה עד שגם המתנגדים לממדים שונים שלה, ובעיקר לממד התרבותי והרעיוני, מושפעים ממנה, הן בהשקפת עולמם והן בפיתוח האמצעים להתמודד עמה.
החלק הראשון של הספר עוסק במודרנה בתולדות העמים, מה המודרנה? מה השינויים שהביאה איתה ואיך הם השיפעו על חלקים נרחבים בעולם.
בחלק השני נפגוש את המשברים שבאו עם המהפכה. על מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה והמשטרים שקמו בעידן החדש.
בחלק השלישי נכיר את המפגש בין המודרנה לעם היהודי, איך השפיעה מהפכת התיעוש על החברה היהודית? כיצד הגיבו לשינויים תנועות וזרמים דתיים? ואיך הובילה המודרנה לפתרון הציוני ולתחיית האומה בארצו.
הספר נכתב לפי תכנית הלימודים החדשה, והושקעה בו מחשבה רבה כיצד להפוך את הלמידה משמעותית ומחוברת לעולם התלמידים.

פרקי הספר:

פרק ראשון: צמיחת המדינה הריכוזית
פרק שני: הנאורות
פרק שלישי: המיכון, התיעוש והשלכותיהם
פרק רביעי: התנועות האידיאולוגיות המודרניות – ליברליזם
פרק חמישי: התנועות האידיאולוגיות המודרניות – סוציאליזם
פרק שישי: התנועות האידיאולוגיות המודרניות – לאומיות

פרק שביעי: מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה
פרק שמיני: המשטרים הטוטליטריים

פרק תשיעי: שינויים במעמד היהודים בעת החדשה משלהי המאה ה- 18 עד ראשית המאה ה-20
פרק עשירי: השפעת התיעוש על החברה היהודית
פרק אחד עשר: תנועת ההשכלה היהודית
פרק שנים עשר: תנועות וזרמים דתיים במאות ה- 19 וה-20
פרק שלושה עשר: התעוררות הלאומיות היהודית המודרנית
פרק ארבעה עשר: ייחודו של הפתרון הציוני

הספר מסורת ומהפכות

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.