השיבה לציון

השיבה לציון הוא הכרך השלישי בסדרת משברים ותקומה, הנלמד בכיתה י"ב.
בכרך שלפנינו, השיבה לציון – עלייה התיישבות ועצמאות, הגענו לשלב בו גבר הצורך לשוב לארצנו, החזרה לארץ כללה מרכיבים רבים עליהם נלמד:
קיבוץ גלויות, הפיכת היישוב היהודי בארץ ישראל מיישוב קטן וזניח לריכוז היהודי הגדול בעולם, התיישבות יהודית ענפה, החייאת ארץ ישראל והפרחת מדבריות ושטחי ביצות, תחיית השפה העברית כשפת דיבור, כינון ריבונות יהודית בארץ ישראל ותחיית היהדות הארץ ישראלית.
הספר עוסק בהתנגדויות מסביב להקמת המדינה היהודית ולתהליך שעברנו כדי לבסס את מעמדנו בארץ ישראל.
התנועה הציונית הצליחה לממש את המטרה המרכזית של הציונות: להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. עם הקמתה עמד בפני העם היהודי במדינה ומחוצה לה אתגר: לכונן מדינה שתהיה אור לגויים ולשלב את המדינה בתהליך הגאולה. כיצד להתמודד עם אתגר זה?
הספר עוסק בציונות הדתית, כתנועה רעיונית ופוליטית, החזון שלה בהקמת מדינה מודרנית ודמוקרטית המבוססת על אדני התורה ומסורת ישראל.
הספר נכתב לפי תכנית הלימודים החדשה, והושקעה בו מחשבה רבה כיצד להפוך את הלמידה משמעותית ומחוברת לעולם התלמידים.

פרקי הספר:

פרק ראשון: היישוב היהודי לגווניו בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית משלהי המאה ה- 19 עד תום מלחמת העולם הראשונה.
פרק שני: הישוב היהודי במעבר משלטון עות’מאני לשלטון המנדט הבריטי.

פרק שלישי: צמיחת מדינות הלאום הערביות במזרח התיכון.
פרק רביעי: צמיחת הזהות הלאומית של ערביי ארץ ישראל.

פרק חמישי: מוסדות היישוב היהודי בארץ ישראל.
פרק שישי: העלייה לארץ ישראל וההתיישבות בה.
פרק שביעי: העימות היהודי-ערבי עד מלחמת העולם השנייה.
פרק שמיני: היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם השנייה.
פרק תשיעי: מדינה בדרך – היישוב היהודי בארץ ישראל 1947–1945.

פרק עשירי: הקמת מדינת ישראל.
פרק אחד עשר: כינון השלטון במדינה ישראל הריבונית.
פרק שניים עשר: עלייה, קליטה והתיישבות במדינת ישראל.
פרק שלושה עשר: החברה הישראלית.
פרק ארבעה עשר: יחסי מדינת ישראל והעולם הערבי.
פרק חמישה עשר: מדיניות החוץ של מדינת ישראל.
פרק שישה עשר: יחסי מדינת ישראל והתפוצות.

הספר השיבה לציון

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.