מעמד משפטי

מסורת ומהפכות - פרק 9 - שינויים במעמד היהודים בעת החדשה
רקע לשינויים במעמד המשפטי של היהודים - טבלת סיכום

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.