הורדוס

המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעור 21] שיפוץ בית המקדש ע"י הורדוס: הדמיות
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטון הורדוס, יחסים ומפעלי בניה
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטון הורדוס, יחסים ומפעלי בניה
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטון הורדוס, יחסים ומפעלי בניה
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] 'המלך הבנאי': מפעלי הבניה של הורדוס
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] שלטונו של הורדוס וייחסו לנתיניו היהודים
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] יחסו של הורדוס לבית חשמונאי
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] יחסו של הורדוס לכהונה הגדולה
המאבק על הרוח - פרק 7 - הורדוס: מלך בחסות רומא
[שיעורים 19-20] היחסים בין הורדוס והשלטון הרומי

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.