בשבילי האזרחות

אזרח. לאום. מדינה

לבתי הספר העל יסודיים בישראל

קבלו את הספר עד אליכם

במתנה!

על הספר:

"בשבילי האזרחות" הוא ספר לימוד באזרחות לקראת בחינת הבגרות בבתי הספר העל יסודיים בישראל, המאושר על ידי משרד החינוך על־פי תוכנית הלימודים העדכנית.
בספר הושם דגש על כתיבה מובנת בגובה העיניים, המקרבת את התלמיד להבנה מעמיקה של התוכן הנלמד, הספר כתוב בצורה בהירה, קולחת ונעימה לקריאה. עם עיצוב רענן היוצק עניין ומשמעות.
מה שמיחד את הספר הוא האפשרות להכנס לעומקן של סוגיות אזרחיות וחברתיות, ולהנגיש אותם לתלמידים
הספר מציע משבצות "העשרה" ו-"הרחבה" עם סיפורים מעניינים ומגוונים, דוגמאות רבות מהארץ ומחוצה לה בשילוב תמונות רבות ומגוונות מתקופות שונות בהיסטוריה של מדינת ישראל ומדינות העולם, שאלות לדיון וסיכום בסוף כל פרק.
הביבליוגרפיה של הספר מגוונת מאוד במטרה להביא לידי ביטוי קשת של רחבה של עמדות ומאפשרת לתלמיד לבנות תפיסת עולם מורכבת ומלאה.
למרות היותו מעמיק ומורכב יותר הספר נשאר נוח לתלמיד ומזמין ללמידה.

ידידותי וחזותי

הספר מלווה בחווית למידה והמחשות ויזואליות מרהיבות

שאלות לסיכום ותרגול

בעזרת שאלות וקטעי דיון, הספר מאפשר העמקה חשובה בתכנים

תוספות להעשרה

קטעי תוכן ותרשימים מרחיבי דעת

מעורר דיון ומחשבה

בעזרת שאלות וקטעי דיון, הספר מאפשר העמקה חשובה בתכנים

קבלו את הספר עד אליכם

במתנה!