מאגר חומרי לימוד

איזה נושא מעניין אתכם לחיפוש?

חפשו לפי ספר:

פילטר ספרים2
חפשו לפי פרק:
בחרו מתוך הרשימה
חפשו לפי פרק:
חפשו לפי תגית:
יש לבחור תגית (א'-ת')
חפשו לפי תגית:
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 1 - האנושות וההיסטוריה
[שיעור 1] מבוא חלק א': מהי היסטוריה? - כרטיסי פעילות
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 1 - האנושות וההיסטוריה
[שיעור 1] מבוא חלק א': מהי היסטוריה? - כרטיסי פעילות - נספח
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 1 - האנושות וההיסטוריה
[שיעור 2] מבוא חלק ב': מאורע היסטורי וציר זמן
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 2 - האימפריה הפרסית
[שיעור 3] האימפריה הפרסית חלק א'
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 2 - האימפריה הפרסית
[שיעור 4] האימפריה הפרסית חלק ב': מלכות כורש
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 2 - האימפריה הפרסית
[שיעור 5] שיבת ציון חלק א': הצהרת כורש, תוכנה ומשמעותה
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 3 - שיבת ציון
[שיעור 6] הדרך למקדש: חדר בריחה
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 3 - שיבת ציון
[שיעור 6] הדרך למקדש: חדר בריחה - כרטיס פעילות 1
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 3 - שיבת ציון
[שיעור 6] הדרך למקדש: חדר בריחה - כרטיס פעילות 2
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 3 - שיבת ציון
[שיעור 6] הדרך למקדש: חדר בריחה - כרטיס פעילות 3
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 3 - שיבת ציון
[שיעור 6] הדרך למקדש: חדר בריחה - כרטיס פעילות 4
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 7] יוון ותרבותה
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] אלכסדנר מוקדון והתרבות ההלניסטית
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] תרבות הלניסטית מול תרבות יהודית - פעילות סיכום
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] התרבות ההלניסטית הא"י אחרי מות אלכסנדר מוקדון
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 4 - יוון ותרבותה
[שיעור 8] אלכסדנר מוקדון: תעודת זהות
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 9] התיוונות וגזירות האימפריה ההלניסטית
כיתה ו - המאבק על הרוח - פרק 5 - מרד החשמונאים וממלכתם
[שיעור 9] דמויות מפתח בהתיוונות

מורה להיסטוריה?

את רשימת התפוצה הזו

אסור לפספס!

חומרי לימוד חדשים, חדשות מעניינות עבורכם ועוד.