תקומה וזיכרון

בחטיבה הקודמת למדנו על מאורעות השואה, ועל התגובות אליה אצל היהודים ובעולם
החופשי. בחטיבה זו נלמד על השלכותיה של השואה, עד לימינו.
עם סיומה של מלחמת העולם השנייה נותרו הניצולים כשבר כלי, חסרי בית, מולדת ורצון
לחיות. בפרק התשיעי נלמד על התאוששותם המופלאה ומאבקם לחזרה לחיים. בפרק
העשירי נלמד על השלכותיה של השואה עד היום: על הלקחים העולים מן השואה, ועל
זכרהּ, בעולם ובישראל.

מבוא פדגוגי