מדינת ישראל

בחטיבה זו (פרקים 10—16) נלמד כיצד התבססה והתפתחה מדינת ישראל.

נלמד על מאבק הדמים להקמת המדינה (פרק 10), על דרכי מימוש הריבונות (פרק 11) ועל אתגר קליטת העלייה והרחבת ההתיישבות היהודית (פרק 12). לאחר מכן נכיר את הקונפליקטים שהתפתחו בחברה היהודית, את הניסיונות להתמודד איתם (פרק 13), את המשך המאבק הצבאי במדינות ערב ובערביי ארץ ישראל והניסיונות ליישב את הסכסוך איתם (פרק 14). בשני הפרקים האחרונים נעסוק בשתי סוגיות נבחרות: מדיניות החוץ של ישראל (פרק 15) ויחסי מדינת ישראל עם יהודי התפוצות (פרק 16).

עיקרו של החזון הציוני היה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. חזון זה התממש עם הקמת המדינה. בחטיבה זו נלמד כיצד מקיימים מדינה לאורך ימים וכיצד מקיימים חלקים נוספים בחזון – קיבוץ גלויות ויישוב הארץ – תוך התמודדות עם המשך התנגדות מדינות ערב וערביי ארץ ישראל ועם קשיים כלכליים, חברתיים ותרבותיים הכרוכים בצמיחת מדינת ישראל.

הקמת המדינה הייתה חזון משותף לכל חלקי התנועה הציונית, אך אופיין של החברה והמדינה שיקומו היו שנויים במחלוקת מראשיתה (מסורת ומהפכות, עמ' 278—283). כבר בתקופת המנדט באו חילוקי הדעות לידי ביטוי ביישוב היהודי, אך לאחר הקמת המדינה הם התגלעו בהיקף נרחב בהרבה. מאז מעסיקים רבים את עצמם בשאלת צביונה היהודי הראוי של מדינה שמשטרה דמוקרטי. לשאלה זו היבטים רבים, כמו היחסים בין דת למדינה, היחסים עם יהודי התפוצות והיחסים עם בני המיעוטים. לכן חטיבה זו מזמנת לנו הזדמנות לברר עם תלמידנו שאלות של זהות אישית, זהות יהודית וזהות ישראלית ולהפוך אותם לחולייה בשרשרת החותרת להפוך את מדינת ישראל לחברה מתוקנת, חברת מופת, אור לגויים.

2

רמה בינונית
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
רשימת סרטונים לשילוב בלימודי הפרק
מבחן 1-מישוב ישן עד 47
מבחן 2- מהקמת המדינה עד אוסלו
שאלות עם תשובות מפורטות
לתרגול המיומנויות הנדרשות בבגרות
שאלות ותשובות מפורטות
שאלות עם תשובות מפורטות
פעילות סיכום
פעילות מקדימה
פעילות מקדימה