התפתחות 'הבית הלאומי' היהודי בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי

בחטיבה זו (פרקים 5—9) נלמד כיצד הצליח היישוב היהודי לנצל את המנדט הבריטי על ארץ ישראל כדי להקים מדינה משלו למרות הקשיים השונים שהוערמו בפניו.

נבחן כיצד הוקמו מוסדות הנהגה דמוקרטיים (פרק 5), כיצד התאפשרה עלייה וכיצד התרחבה הפריסה הגאוגרפית של היישוב היהודי (פרק 6). לאחר מכן נבחן כיצד התמודד היישוב היהודי עם ההתנגדות האלימה של ערביי ארץ ישראל ונסיגת בריטניה מתמיכתה במחויבותה על פי טופס המנדט (פרק 7), ועם ההרעה במצב הביטחוני באזור במהלך מלחמת העולם השנייה (פרק 8). לבסוף נעקוב אחר המאבק שהביא להחלטת עצרת האו"ם על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, לצדה של מדינה ערבית.

לוז החטיבה היא ההבחנה בתהליך של גידול עצום באוכלוסייה היהודית בארץ ישראל תוך יצירת תשתית הנהגתית, מוסדית, כלכלית, התיישבותית וביטחונית שתאפשר לא רק להקים מדינה אלא להפכה למדינה יציבה, מודרנית, מפותחת ובעלת משטר דמוקרטי הזוכה להסכמה רחבה בציבור.

בחטיבה זאת ניתן לעמוד על השורשים של כמה מהמאפיינים של מדינת ישראל בעשורים הראשונים שלה: דומיננטיות פוליטית-כלכלית-תרבותית של גוש הפועלים, רב-גוניות החברה היהודית, השפעה גדולה ביחס של התיישבות חקלאית-שיתופית, מרכזיות סוגיות ביטחוניות, העמדת טובת הלאום כקודמת להעדפת הפרט, קבוצות בתוך החברה היהודית.

חטיבה זאת מבוססת על הנלמד בפרק 2 (המנדט הבריטי על ארץ ישראל), על החטיבה השנייה (התגבשות הלאומיות הערבית במזרח התיכון ובארץ ישראל) ועל מהלך מלחמת העולם השנייה (חורבן וגבורה, פרק 4).

2

רמה בינונית
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
רשימת סרטונים לשילוב בלימודי הפרק
מבחן 1-מישוב ישן עד 47
מבחן 2- מהקמת המדינה עד אוסלו
שאלות עם תשובות מפורטות
לתרגול המיומנויות הנדרשות בבגרות
שאלות ותשובות מפורטות
שאלות עם תשובות מפורטות
פעילות סיכום
פעילות מקדימה
פעילות מקדימה