הלאומיות הערבית במזרח התיכון ובארץ ישראל בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20

בחטיבה זו (פרקים 3—4) ילמד התלמיד על תהליך ההתגבשות של זהויות לאומיות ערביות במזרח התיכון בכלל (פרק 3) ובארץ ישראל בפרט (פרק 4) לאחר התפוררות האימפריה העות'מאנית בעקבות מלחמת העולם הראשונה.

חטיבה זו מתבססת על הנלמד בפרק 2 ובזיקה לנלמד בכרך מסורת ומהפכות על האידיאולוגיה הלאומית (במיוחד עמ' 86-79). חטיבה זו היא גם מבוא  להבנת העימות היהודי ערבי שהחל בתקופת המנדט ונמשך גם לאחר הקמת מדינת ישראל ועד ימינו (להלן פרק 7, 10 ו-14).

2

רמה בינונית
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
רשימת סרטונים לשילוב בלימודי הפרק
מבחן 1-מישוב ישן עד 47
מבחן 2- מהקמת המדינה עד אוסלו
שאלות עם תשובות מפורטות
לתרגול המיומנויות הנדרשות בבגרות
שאלות ותשובות מפורטות
שאלות עם תשובות מפורטות
פעילות סיכום
פעילות מקדימה
פעילות מקדימה