: היישוב היהודי בארץ ישראל משלהי המאה ה-19 ועד תום מלחמת העולם הראשונה

בחטיבה זאת (פרקים 1—2) יכיר התלמיד את מאפייני היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המדוברת, יבחן את התפתחותו ויעריך את תרומתו לרציפות היישוב היהודי בארץ. כמו כן, יכיר התלמיד את מרכיבי החידוש והמסורת של העליות הציוניות הראשונות (עלייה ראשונה ושנייה) ואת תרומתן לבניית התשתית לבית הלאומי היהודי (פרק 1). בנוסף יכיר התלמיד את התפקיד שמילאה בריטניה בהנחת היסודות לבית הלאומי עם נכונותה לקבל על עצמה את המנדט על ארץ ישראל על מנת לקדם את התחייבותה לתנועה הציונית על פי הצהרת בלפור (פרק 2).

כדי לאפשר לתלמיד להבין את הרקע להתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1800—1918 ולפרסום הצהרת בלפור, ולהעברת השליטה בארץ ישראל לידי בריטניה, מובא במבוא לחטיבה תיאור קצר על מצבם של האימפריה העות'מאנית וארץ ישראל בשנים אלו. תיאור זה גם יסייע לתלמיד להבין טוב יותר את פרקי החטיבה השנייה העוסקים בלאומיות הערבית במזרח התיכון בכלל ובארץ ישראל בפרט (פרקים 3—4). לכן מומלץ למורה לא לדלג על תיאור זה על אף שאין הוא מחויב על פי תכנית הלימודים.

2

רמה בינונית
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
שאלות בגרות
רשימת סרטונים לשילוב בלימודי הפרק
מבחן 1-מישוב ישן עד 47
מבחן 2- מהקמת המדינה עד אוסלו
שאלות עם תשובות מפורטות
לתרגול המיומנויות הנדרשות בבגרות
שאלות ותשובות מפורטות
שאלות עם תשובות מפורטות
פעילות סיכום
פעילות מקדימה
פעילות מקדימה