המיכון, התיעוש והשלכותיהם

במקביל לתמורות הפוליטיות והאידיאולוגיות עליהן למדנו בשני הפרקים הראשונים - התפתחות המדינה הריכוזית ותרבות

הנאורות - החלה אירופה לעבור גם תמורה כלכלית משמעותית שנקראת המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית

החלה באנגליה לקראת סוף המאה ה - 18, ובמהלך המאה ה - 19 התפשטה למדינות נוספות במערב ומרכז אירופה: בהתחלה

לצרפת, הולנד, בלגיה ופרוסיה, ומאוחר יותר אף הגיעה לדרום ומזרח היבשת. בתקופה זו המוצאו המצאות רבות ונוצרו

פיתוחים שונים. בשל היקפה הגדול, הקצב המהיר שלה, וההשלכות העצומות של תחומי הכלכלה והחברה - נחשבת המהפכה

התעשייתית לאחת המהפכות המשפיעות ביותר, ששינו את אופי העולם ללא היכר.

מוקד ההוראה בהתאם לתכנית הלימודים: השינויים המרכזיים בחברה ובמדינה בעקבות התיעוש.


שעות הוראה מומלצות: 4 שעות הוראה


עמודים בספר: 58-47

1. הטרמה – הצעה לפעילות מקדימה
ניתוח כותרת: כתיבת כותרת הפרק על הלוח. שאלה לתלמידים: מה פירוש הכותרת? מה הפירוש של המילה השלכה? (השפעה). נסו לנסח את כותרת הפרק כשאלה – מה ההשפעות של ייצור המכונות והתפתחות התעשייה על חיי האדם?


2. ציר זמן
בסוף הפרק מופיע ציר זמן הנוגע לתקופה. בציר הזמן מצוינות ארבע המצאות שהביאו לקידום הטכנולוגיה. בקשו מהתלמידים (אפשר גם כמשימת הכנה לשיעור), לבדוק מי המציא המצאות אלו? כיצד הן קשורות לתקופה בה הומצאו? ומה הקשר שלהן למוצרים טכנולוגיים אותם אנו צורכים כיום?


3. ניתוח מושגים מרכזיים
מהפכה תעשייתית: הביאו לכיתה תמונות או מוצרים של מוצרים טכנולוגיים מהדור שלנו (טלפונים חכמים, מכונות כביסה, מכונות תספורת, קומקום חשמלי, מיקרוגל ועוד). כתבו על הלוח את המושג "מהפכה תעשייתית" ובקשו מהתלמידים להתייחס לאחד המושגים ולהסביר כיצד והאם הוא משמש בעיניהם כסמל למהפכה? מה משמעות המילה מהפכה בהקשר זה? הדיון צריך להוביל לכך שגם בעת ההיא, מוצרים שהומצאו וכיום הם נראים בעינינו

1. מקורות חזותיים
בעמוד 52 מופיעה תמונה של ילדים העובדים בבית חרושת. בקשו מהתלמידים לשאול שאלות על התמונה. לאחר מכן ניתן לפתח דיון בנושא זכויות העסקת ילדים כיום וזכויות העסקת ילדים אז.
"מקור התופעה [העסקת ילדים המאה ה – 18] נעוץ מאות שנים לפני החברה התעשייתית, בחברות החקלאיות, אך היא קיבלה תאוצה וחיזוק במאה ה-18, בתקופת המהפכה התעשייתית באנגליה והתרחבה לכל רחבי אירופה במאה ה- 19. הסיבה העיקרית לתופעה היא עוני ופערים חברתיים הגורמים למשפחות לשלוח את ילדיהם לעבודה כדי לא לרעוב ללחם. בהודו למשל, מועסקים ילדים עניים מגיל צעיר מאוד כדי לתמוך במשפחותיהם במגוון עבודות – תעשייה, חקלאות או עבודות בית."
מתוך אתר "תפיסת הקיימות". http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/TopMenu/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C.htm


2. נושאים מרכזיים לדיון
• נושא הפרק (נאורות) מזמן דיון במושגים היסטוריים: מאפיינים, השלכות.
• כיצד השפיעו תהליכי התיעוש על התפתחות המדינה הריכוזית?


3. לתלמידים מתקשים (וגם לאלה שלא)
השלימו את הקלוז ע"פ הספר:
ההשלכות של _______________ היו בשני תחומים: השלכות __________ והשלכות על המדינה.
ההשלכות החברתיות:
ההשלכות החברתיות נגעו בתחומים: עיור, __________, __________, ומעמדות חדשים. נגדיר בקצרה:


א. עיור: מלשון _______. כלומר, המהפכה התעשייתית גרמה למעבר של המונים מ __________ אל ה__________. העיר גדלו ונבנו __________ חדשות.
ב. דמוגרפיה: המהפכה התעשייתית גרמה לגידול משמעותי ב __________. אוכלוסיית __________ גדלה ביותר מ – __________.
הסיבות לגידול באוכלוסייה נבעו מ: התפתחות ה __________ שהעלתה את מספר שנות החיים, הבקרה על ה__________ שצרכו בני האדם, המודעות לבריאות ו__________ (ניקיון), חיבור לאספקת __________בבתים.
ג. הגירה: הגירה למקומות שונים, במיוחד ל __________.
ד. מעמדות חדשים: התפתחות מעמד הפרולטריון – כלומר מעמד ה__________. מעמד זה לא זכה לזכויות כפי שזוכים העובדים כיום כמו: ביטוח, ימי חופשה, אבטלה וכו' ולכן גם ה__________ וה__________ יצאו לעבוד. דבר זה פגע ב__________.

 

ההשלכות בתחום המדינה:
ההשלכות בתחום המדינה נגעו בתחומים: עושר והתפשטות, האחדה ו__________.
א. עושר והתפשטות: המהפכה התעשייתית הביאה לצמיחה __________. מדינות שונות הגדילו את ה __________ __________. כמו כן, עלתה כמות הייצור מעבר למה שנדרש באותן מדינות.
ב. האחדה: המהפכה התעשייתית הביאה גם להתאחדות של __________ __________. האיחוד התבטא בתחומים שונים כמו: חינוך, __________, תחבורה והנהגת __________ __________.
ג. חברת ההמונים: החברה הייתה יותר מודעת לסביבתה. המהפכה השפיעה גם על: צורות החיים, מבנה ה __________, הוקמו מוסדות ציבוריים כמו: בתי חולים ו__________ לדוגמה.


4. אתגר לתלמידים מתעניינים
אנו מציעים להיעזר בפסקה זו מדברי הרב קוק (שמונה קבצים א, תתעט):
"המוסר האנושי הולך הוא וטוב בפנימיותו, ולעומתו הולכת היא ההתפתחות המדעית ומופיעה בצורות חדשות המקילות את עול החיים. אם היו ההתגלויות הללו באות לעולם, בעת שהמוסר היה פחות מאותה המדרגה שאנו עומדים בו עכשיו, היה מקלקל את סדר החיים, עוצם העושר ומיעוט העמל. אמנם גם כעת, ביסום המוסר הוא מונח רק בתוכיותו, בסתר המדריגה, על כן רבות הן המניעות שאינן נותנות לאדם בכללו ליהנות מעולמו, וממילא אינו נהנה הנאה מרובה ואמיתית גם מההמצאות הרבות שמחדש אותן רוחו המעשי, ההולך ומתרחב. ורצויה היא עבודת הקודש של החכמים הרוחניים, מורי הדת, האמת והיושר העליון, מאורי האור האלהי בעולם, שהם מסגלים את האדם לחיים כאלה, שיהיה ראוי על ידם לקבל את כל הברכות הצפונות לו, מהעושר הגדול של המדע המעשי. שאין גדלו ועשרו נערך כראוי, כי אם כשיחובר לו עושר עקרי של ברכת הרוח, שמקורה היא ברכת יוצר העולמים כולם ושפעת אורו".
כלומר, ריבונו של עולם מנהל את עולמו. על מנת שהאדם לא ירבה בחטא והוללות, ה' הטיל עליו את עול הפרנסה, וככל שהאדם מזדכך מבחינה מוסרית, העולם מתפתח מבחינה טכנולוגית ועול הפרנסה פוחת.

מה היחס בין תיעוש וטכנולוגיה לאמונה? כאשר האמונה מבוססת על החידות שהמדע לא מצליח לפתור ונועדה לגשר על חוסר ידע, ככל שהמדע מתפתח מקומה של האמונה נדחק.

נראה כי הטכנולוגיה מלמדת אותנו להפעיל את העולם ללא צורך באמונה, וכפי שמסופר על פייר סימון לפלס. נפוליון שאל: "אבל מר לפלס, מה בדבר א-לוהים?" והוא ענה: "אין לי צורך בהיפותזה הזו".

כדי להציג את העמדה הנגדית מוצעת פסקה זו מויקיפדיה על מושג הטלגרף: "המברק הטלגרפי הראשון נשלח על ידי מורס ב-24 במאי 1844 מוושינגטון לבולטימור, ובו נכתב: 'What hath God wrought!'" (מתוך הפסוק "כִּי לֹא נַחַשׁ בְּיַעֲקֹב, וְלֹא קֶסֶם בְּיִשְׂרָאֵל. כָּעֵת יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל: מַה פָּעַל אֵל", במדבר כג, כג).

סיפור זה ממחיש את ההבנה שמפתחי הטכנולוגיה לא ראו בהתפתחות הטכנולוגית סתירה לאמונה, אלא אדרבה, מנפלאות הבורא.

צפו בקטע הבא מהסרט "זמנים מודרניים"
https://www.youtube.com/watch?v=qxgiohQo4Z8 וערכו השוואה בין היתרונות עליהם למדתם בתחום התעשייה לבין החסרונות של התפתחות העולם המודרני והמתועש ע"פ הסרט.
דיון:
-  מהם היתרונות של ההתפתחות התעשייתית?
 - כיצד התפתחות זו הביאה לשינוי בתא המשפחתי? מדוע?
 - האם ניתן להגדיר גם את תקופתנו כסוג של מהפכה תעשייתית? מדוע?

עמוד 51:

השאלות שתוארו עלו בעקבות ההתחדשות התעשייתית המתמדת של המהפכה התעשייתית. האם תוכלו להסביר כיצד המעבר לייצור המוני הוליד את תפקיד "משגיח הכשרות"? (כבר לא ניתן היה לשאול את האופה, הטבח או את החייט מאילו חומרים הם עשויים. פסי הייצור הענקים והובלת מוצרי המזון ממקומות מרוחקים הצריכו השגחה ופיקוח במקומות הייצור, מה שהוליד בסופו של דבר את הצורך במשגיח הכשרות)

עמוד 52:

באיזו עיר הייתה העלייה הגדולה ביותר בכמות האוכלוסיה? (באחוזים, ורשה פי 8.5. באנשים, לונדון 4.5 מליון)

עמוד 54:

מה גילם של הילדים בתמונה? מה עושים ילדים שאתם מכירים בגיל זה? ילדים צעירים; מפעילים מכונה בידיהם ורגליהם

מה מלמדת התמונה על תנאי המגורים של מעמד הפועלים? [דוחק, צפיפות, אוויר מזוהם]

עמוד 59:

שאלות לסיכום הפרק:

א. הציגו את התוצאות השונות של המהפכה התעשייתית, בתחום הכלכלי, הטכנולוגי, הדמוגרפי, האישי והחברתי. (כלכלי – עליית התעשייה, ייעול העבודה; טכנולוגי – התקדמות עצומה, המצאות מתחדשות; דמוגרפי – ריבוי, עיור והגירה; אישי – שיפור רמת החיים, קושי בהשתלבות בעולם החדש, קשייו של הפרולטריון; חברתי – תקשורת קלה יותר, אך גם שטחית, חברת המונים במקום החמולה)

ב. האם לדעתכם רוב התוצאות הן שליליות או חיוביות? נמקו את העמדה השלילית או החיובית.

א. האם כל התוצאות השליליות של המהפכה התעשייתית תוקנו בחברתנו כיום? נמקו את תשובותיכם.

ב. האם הייתם מוכנים לוותר על התוצאות החיוביות של המהפכה, בגלל הדברים השליליים שנגרמו ממנה? נמקו את תשובותיכם.

לדיון ולמחשבה

אלו ממאפייני חברת השפע הם מאפיינים חיוביים לדעתכם? נמקו את תשובתכם.

אלו ממאפייני חברת השפע הם מאפיינים שליליים לדעתכם? נמקו את תשובתכם.

האם במדינת ישראל קיימת חברת שפע? נמקו והדגימו את תשובתכם.

אלו אתגרים רוחניים מעמידה חברת השפע בפני יהודי שומר תורה ומצוות?

אין אישים ומונחים לספר זה