Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_allvideos has a deprecated constructor in /home/historyy/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 18

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2k2additonalcategories has a deprecated constructor in /home/historyy/public_html/plugins/k2/k2additonalcategories/k2additonalcategories.php on line 20

דבר ההוצאה

הרצאה בהשוואת שתי קהילות יהודיות בין שתי המלחמות
הרצאה בנושא הסוציאליזם
הרצאה אודות תחילת הציונות

"ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל" (דברי הימים א' יב, לג)

"ידעו להתבונן בכל דבר לפי העת והזמן " (ביאור הגר"א)

 

מחשבה שקדמה למעשה

אין זה מקובל שמבתי מדרשות ייצאו לאור ספרי היסטוריה. לאורך שלשלת הדורות העברת דבר ה' נעשתה בלימוד המסורתי בישיבות המתמקד בלימודי עיון בש"ס ובפוסקים, ואילו הנושאים הכלליים התלבנו במסגרות אחרות.
זכה בית מדרשנו להיות ממשיך דרכו של הרואה הגדול, הראי"ה קוק זצ"ל, שהתווה לנו את הדרך לנתח ולהבין כראוי את התהליכים ההיסטוריים מתוך ראייה אמונית. האמונה הישראלית אינה מצטמצמת רק למישור האישי אלא מתרחבת גם לבחינת מאורעות, ובפרט אלו אשר הטביעו חותם בהתפתחות האנושית.

לאור זאת, כבר בשנותיה הראשונות של הישיבה, נוסדו ע"י הרב זאב סולטונוביץ' שיעורים המלבנים את המאורעות ההיסטוריים תוך לימוד הפרשנויות המקובלות ובדיקתן, כאשר המגמה היא לחתור להבנה עמוקה להשלכותיהם לאנושות כולה ולעם ישראל בפרט.

ייחודה של הסדרה

הפקת ספר לימודים איכותי בהוראת ההיסטוריה מצריכה עמידה בכללי גף תוכניות לימוד במשרד החינוך. לשם כך, אגדנו תחת קורת גג אחת תלמידי חכמים, היסטוריונים, אנשי אקדמיה, מורים להיסטוריה ומחנכים משדה החמ"ד כדי להוציא תחת ידינו ספר איכותי הנאמן למחקרים העדכניים ביותר תוך הלימה לערכי מורשת ישראל.

הספר נכתב על דף חלק ואינו בהכרח מתבסס על ספרי לימוד ישנים ועל 'אקסיומות' היסטוריות. כל השערה ותיאוריה נבדקה ואוששה מדעית תוך הצלבת נתונים כמקובל בשדה המחקר. כמו כן, חשוב היה לנו ליצור סביבת למידה נעימה לעין ובהירה. לשם כך הקדשנו שעות רבות במחשבה על בחירת סגנון עיצוב שירחיב את הדעת ובהוספת תצלומים, תמונות וכל דבר שיוכל להעשיר את הלמידה בהתאם לתוכנית הלימודים. גם דרכי הלמידה בספר לא נעלמו מעינינו. הקפדנו כי הליך הלמידה יקנה כלי חשיבה וביקורת תוך בחירת סגנון השאלות והוספת קטעי העשרה.

עם הפנים לעתיד

בקרבנו השאיפה ללמוד מהעבר ולהסיק מסקנות לפרויקטים נוספים. איננו מתיימרים להיות חפים מטעויות, ואף הוצאת ספר זה נעשתה רק לאחר הפקת לקחים מהספר הראשון בסדרה. נשמח לקבל הערות, הארות ועצות כדי להשביח את איכות הלמידה וההוראה.

נשאר רק לאחל, כי הלימוד בסדרת הספרים יקנה אצל הלומד ידיעות רבות, הבנה בניתוח מאורעות היסטוריים והרכבת משקפיים אמוניים בבחינת "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור" (דברים לב, ז).